fbpx

ZASEBNOST PODATKOV


Splošne določbe

Podatki upravljavca

Upravljavec je tisti, ki upravlja z vašimi osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je:

Pravna oseba: Kreativne in poslovne storitve, Nikolaja Škrjanec s.p., Fužine 134, 1241 Kamnik

Davčna številka: 21641994

Matična številka: 9020535000

Kontaktni elektronski naslov: hello@smarty-kit.com

Kontaktna telefonska številka: +386 40 665 343

Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Nikolaja Škrjanec, hello@smarty-kit.com

 

Zakonodaja
Za presojo teh pogojev zasebnosti se uporabljata slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja.

Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.) ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

 

Spletno mesto
Pogoji zasebnosti so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.smarty-kit.com ter socialnih omrežij Smarty kit in spletnih mest v lasti podjetja Kreativne in poslovne storitve, Nikolaja Škrjanec s.p., Fužine 134, 1241 Kamnik.

Pravna načela
Upravljavec in njegovi obdelovalci spoštujemo splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov:

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.
Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.
Osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.
Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.
Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.
Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.
Dodatna opozorila upravljavca:
Obdelavo osebnih podatkov lahko izvajajo tudi zunanji pogodbeni partnerji upravljavca, ki zagotavljajo dobavo naročenih izdelkov. Obdelavo izvajajo izključno za namen dobave naročenega izdelka ter izključno osebne podatke, ki so za to storitev nujno potrebni in le za čas izvedbe storitve. Za podrobnejše informacije se lahko kupec obrne na kontaktno osebo prodajalca.
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave (prejem elektronskih novičk in oglaševanje), pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete.

POMEN POJMOV
Pogoji zasebnosti
Pogoji zasebnosti so interni akt upravljavca in veljajo za vsa pravna razmerja med njim, obdelovalci in uporabniki. Akt določa pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

 

Osebni podatek
Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

 

Uporabnik
Uporabnik je posameznik, ki je fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik dal upravljavcu.

 

Upravljavec
Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

 

Obdelovalec
Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Upravljavec zagotavlja uporabniku podatke o obdelovalcih njihovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti.

 

Podobdelovalec
Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih obdelovalca, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Podobdelovalec neposredno odgovarja obdelovalcu, obdelovalec upravljavcu.

 

Obdelava
Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Katere osebne podatke obdelujemo?

osnovne kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka, naslov, e-naslov);
podatke o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

VGRAJENE VSEBINE S TUJIH SPLETNIH STRANI
Vsebine na tej strani lahko vsebujejo vgrajeno vsebino (npr. video, slike, članke, povezane aplikacije, …). Te vsebine se obnašajo tako, kakor da bi uporabnik obiskal tujo stran neposredno. Te strani neodvisno od spletne strani wonder.si Tuje strani lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, spremljajo vaše interakcije in vedenje, če ste s tujo stranjo povezani, imate tam račun in ste vanjo prijavljeni. Za zbiranje, uporabo in procesiranje vaših podatkov pri tujih spletnih straneh in aplikacijah, ki so na tej strani vgrajene, ne odgovarjamo. Vgrajene vsebine na wonder.si izhajajo iz platform kot so YouTube, Unsplash, Vimeo, Instagram, Flickr, idr.

 

NEWSLETTER
Ob prijavi na obrazec za prijavo na kreativno podjetniški newsletter se strinjate, da na platformi hranimo vaše podatke za namene pošiljanja prodajnih, vsebinskih in marketinških sporočil. Strinjate se, da te podatke obdelujemo v namene personalizacije teh sporočil in oglaševanja na Facebook ter Instagram platformah. Kot naročnik na newsletter imate pravico do popravkov in izbrisa, pa tudi do vpogleda v podatke, ki jih hranimo. Prav tako imate pravico do ugovora ob obdelavi podatkov za namene avtomatiziranega obveščanja in profiliranja. Kontaktirajte nas na hello@smarty-kit.com z zadevo “Varstvo podatkov” in urgirali bomo v roku 72 ur.

 

OSEBNI PODATKI
Obdelava osebnih podatkov
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

 

Zakonita podlaga za obdelavo
Zakonita pravna podlaga pomeni, da upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov, ker mu to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za upravljavca.

V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave določenih osebnih podatkov določajo zlasti:

Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;
Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;
Zakon o davčnem postopku;
Zakon o gospodarskih družbah;
Slovenski računovodski standardi;
Zakon o računovodstvu;
Upravljavec, v kolikor obdeluje osebne podatke uporabnika, ker je ta opravil spletni nakup ali naročil storitev pri upravljavcu, ta račun hrani še 10 let (in tudi podatke uporabnika/kupca na računu).

 

Pogodbena podlaga za obdelavo
Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pomeni, da je obdelava potrebna za:

izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali
izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.
Upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti ter, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Upravljavec za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebuje izrecnega soglasja.

V kolikor uporabnik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, upravljavec ne more izvršiti naročila uporabnika. Pri tem upravljavec vedno skrbi, da od uporabnika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje, da izpolni pogodbeni odnos.

Izrecna privolitev kot pravna podlaga
Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo.

Upravljavec zagotavlja možnost izrecne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pogoji zasebnosti in neposredno na spletni strani, preden uporabnik izrecno privoli v obdelavo.

Posamezne namene za tako obdelavo osebnih podatkov, upravljavec posebej navaja na spletni strani, kjer ima uporabnik možnost tako privolitev dati. Upravljavec v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvešča uporabnika o namenih ter za vsak različen namen uporabniku daje na voljo izrecno privolitev.

Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Javni interes
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov, v kolikor je obdelava potrebna za:

opravljanje nalog v javnem interesu ali
za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

Zakoniti interes
V kolikor je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, lahko upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov v obsegu, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje teh zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

 

Vrste osebnih podatkov
Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene:

ime in priimek

naslov stalnega ali začasnega prebivališča

naziv pošte in kraj

naslov elektronske pošte

telefonska številka

številka transakcijskega računa

spol

rojstni datum

davčna številka

številka kreditne kartice

IP naslov

drugo: ID piškotka

 

Namen zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni ter pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:

sklenitev in izpolnitev pogodbene obveznosti (naročilo izdelka ali storitve s strani uporabnika), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki nimajo tržnih vsebin), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov (izpolnitev obrazca za povpraševanje in/ali kontaktnega obrazca), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
tržno komuniciranje: pošiljanje reklamnih sporočil, oglasov, akcij, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki imajo tržne vsebine), izrecna privolitev JE potrebna
profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd.), izrecno strinjanje z naložitvijo piškotkov, ki to profiliranje omogočajo, izrecna privolitev JE potrebna
registracijo uporabnika za namene uporabe storitev upravljavca (spletna trgovina, aplikacija, komentiranje, podajo mnenj), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
tržne raziskave in statistiko za namene izvajanja dejavnosti upravljavca (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov), zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna, za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;
Novi nameni za obdelavo osebnih podatkov
Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kako dolgo hranimo vase osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem?
Osnovne osebne podatke hranimo ves čas od oddaje naročila na spletni strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga). Podatki in metapodatki v komentarjih in sporočilih poslanih preko kontaktnega obrazca se hranijo za nedoločen čas. Google Analytics uporablja več piškotkov, ki se hranijo do največ 2 let. Vaše podatke bomo v evidenci prejemnikov elektronskih novičk hranili za nedoločen čas. Zanje lahko zahtevate popolni izbris. Ostale osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica?
Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
– da od nas kadarkoli zahtevate:
• potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
• dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
• eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
• popravek netočnih osebnih podatkov;
• omejitev obdelave, kadar:
– oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
– je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
• izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
• prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
• da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic
Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.
Zahtevate lahko tudi, da vse informacije, ki smo jih od vas kadarkoli prejeli, izbrišemo. To ne vključuje podatkov, ki smo jih dolžni zbirati za morebitne administrativne, pravne in varnostne potrebe. Zahtevo za izbris iz sistema za newsletter pošljite na info@kikibox.si.
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

 

 

PIŠKOTKI
Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:

vrste in poimenovanja piškotkov,
namen njihove uporabe in
čas trajanja posameznega piškotka.
Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:

piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in,
piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.
Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.

Piškotke lahko onemogočite neposredno v svojem spletnem brskalniku. Uporabljamo naslednje piškotke:
_session_id, unique token, sessional, Dovoli Shopify-u da zbira informacije o vaši seji _shopify_visit, no data held, uporabljeno 30 minut od zadnjega obiska za interno statistiko sledenja, ki beleži št. obiskov
_shopify_uniq, ne drži podatkov, izbrisano ob polnoči (relativno uporabniku) naslednjega dne, beleži št. obiskov posameznika
cart, unique token, drži 2 tedna, hrani informacije o vsebini vaše košarice
_secure_session_id, unikaten token, sejno
storefront_digest, unikaten token, če ima spletna stran geslo, preverja uporabnikov dostop
Uporabljamo tudi Google Anlaytics da izboljšujemo uporabniško izkušnjo na svoji spletni strani.

 

 

PRAVICE UPORABNIKOV
Splošno o pravicah
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:

dostop do osebnih podatkov,
popravek osebnih podatkov,
izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
omejitev obdelave osebnih podatkov,
ugovor obdelave osebnih podatkov,
prenos osebnih podatkov.
Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

 

Pravica dostopa do informacij
Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

Upravljavec zagotovi sledeče informacije:

namene obdelave,
vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
katerim obdelovalcem so bili osebni podatki posredovani v obdelavo oziroma razkriti,
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi,
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
če osebnih podatkov za obdelavo ni dal uporabnik, informacije v zvezi z virom, kje je upravljavec podatke pridobil,
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do popravka
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:

popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma
dopolni nepopolne osebne podatke.
Upravljavec zagotavlja obrazec za predložitev dopolnilne izjave: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do izbrisa
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:

osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali
3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.
če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,
če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,
če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.
Uporabnik lahko pravico do izbrisa osebnih podatkov uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do omejitve obdelave
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:

ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,
če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,
ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:

z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),
zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.
To pravico lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do prenosljivosti podatkov
Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Te podatke mu mora upravljavec zagotoviti v:

strukturirani obliki,
splošno uporabljeni obliki zapisa,
strojno berljivi obliki, da lahko uporabnik brez težav prebere informacijo.
Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:

so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in
se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do ugovora
Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:

v javnem interesu ali
zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.
Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:

dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali
jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem. Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja.

V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.

Pravico do ugovora lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika
Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):

nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),
dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),
utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).
Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.

 

Preklic izrecne privolitve
Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

 

Pravica do pritožbe
Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.

 

KONČNE DOLOČBE
Zavezujoča narava pravnih pogojev
Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.
Pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.
Pogoji zasebnosti so sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.
Uporabnik je vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti, ki so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

Spremembe pogojev zasebnosti
Upravljavec redno posodablja pogoje zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami.
Upravljavec uporabnike redno in pravočasno obvešča o spremembah v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov
Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

 

Krajevna veljavnost
Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.

 

Časovna veljavnost
Pravni pogoji veljajo od: 1.04.2022

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://smarty-kit.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

My Cart
Zapri Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories